Ułatwienia dostępu

WP4 - Integracja CoBotAGV z systemami produkcyjnymi Industry4.0 na podstawie wybranych przypadków użycia

Cele:

Głównym celem pakietu WP4 jest integracja elementów systemu CotBoAGV opracowanych i przygotowanych w poprzednich pakietach roboczych oraz ich weryfikacja w rzeczywistym, operacyjnym obszarze produkcyjnym. Efektem integracji będzie weryfikacja wybranych komponentów w strefie produkcyjnej Aiut Sp. z oo, gdzie produkowane są urządzenia telemetrii elektronicznej. Konieczność wdrożenia w rzeczywistych warunkach produkcyjnych wynika z faktu, że niektóre z opracowanych technik nie mogą być symulowane i muszą być zweryfikowane na miejscu, m.in. mechanizmy pozycjonowania i rekalibracji robotów, które muszą być dostosowane do wielu lokalnych warunków lub metod analitycznych, które wymagają rzeczywistych i dużych danych wejściowych w celu uzyskania wiarygodnych wyników. Ponadto weryfikacja pozwoli ocenić wydajność poszczególnych komponentów w celu dokonania korekt i poprawy ogólnej jakości uzyskiwanych wyników.

Aby osiągnąć cel ogólny WP4, zdefiniowano dwa cele szczegółowe:

 • Integracja automatycznie sterowanego pojazdu AGV wyposażonego w robota współpracującego z innymi komponentami systemu.
 • Weryfikacja i ostateczne dostosowanie funkcjonalności systemu w rzeczywistym środowisku produkcyjnym.

Zadania badawcze:

T4.1. Integracja CoBotAGV z infrastrukturą produkcyjną i wdrożenie metod pozycjonowania

Głównym celem zadania jest integracja CotBoAGV z infrastrukturą produkcyjną. Prace badawcze koncentrują się na:

 • zastosowaniu technik pozycjonowania i lokalizacji zaprojektowanych w T1.2 w celu zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji CotBoAGV,
 • dostosowaniu systemu wizyjnego do warunków pracy, montażu infrastruktury niezbędnej do pozycjonowania czujników,
 • wstępnego zaprogramowania ogólnych punktów robota współpracującego,
 • przygotowaniu mapy produkcji dla AGV i ustawieniu wymaganych danych dla punktów pracy CoBotAGV.

T4.2. Integracja CoBotAGV ze środowiskiem produkcyjnym

Zadanie koncentruje się na wdrożeniu różnych mechanizmów komunikacji pomiędzy CoBotAGV a innymi komponentami systemu. Zadanie będzie realizowane w oparciu o model informacyjny zaprojektowany w T2.1 i będzie przykładem jego realizacji. Prace badawcze koncentrują się na:

 • wymianie informacji z Systemem Realizacji Produkcji MES (Manufacturing Execution System), odpowiedzialnym za dostarczanie i nadzorowanie zleceń produkcyjnych. Zlecenia, przełożone na dane procesowe, dostarczą szczegółowych informacji o dostępności urządzeń produkcyjnych, materiałów, personelu, a także zleceń produkcyjnych, partii materiałów i procesów potrzebnych do realizacji na miejscu,
 • komunikacji z urządzeniami sterującymi automatyki, takimi jak sterowniki PLC, odpowiedzialnymi za sterowanie stacjami produkcyjnymi. Informacje dostarczane przez te systemy dostarczą informacji o aktualnych stanach produkcyjnych, dane procesowe będą potrzebne do prawidłowego rozpoznania chwilowych potrzeb produkcyjnych oraz informacje diagnostyczne będą wymagane przez system analityczny,
 • kanałach dostarczania informacji o aktualnym stanie CoBotAGV w celu realizacji celów utrzymania ruchu i zapewnieniu wymaganej wydajności. Zadanie to będzie bazowało na komponentach analitycznych utworzonych w T3.3 wspomagających i harmonogramowanie zadań i zarządzanie flotą CoBotAGV.

T4.3. Integracja CoBotAGV z analityką opartą na sztucznej inteligencji

Zadanie związane z integracją z komponentem analitycznym będzie polegało na zasilaniu algorytmów eksploracji danych rzeczywistymi danymi przesyłanymi z CoBotAGV oraz z systemu MES. Prace badawcze koncentrują się na:

 • przetwarzaniu danych przez silnik analityczny w celu oceny prognoz dotyczących pozostałego czasu sprawności CotBoAGV przygotowanych w T3.1,
 • analizowaniu cykli transportowych i produkcyjnych w celu wykrycia potencjalnych nieprawidłowości przy użyciu technik opracowanych w T3.2,
 • planowaniu dostaw wewnętrznych na stanowiska produkcyjne z wykorzystaniem mechanizmów wytworzonych w T3.3. Planowane jest pozyskiwanie i przekazywanie danych do systemu analitycznego w trybie wsadowym lub ciągłym, oraz pobieranie danych bezpośrednio z CoBoAGV, stacji produkcyjnych i systemu zarządzania flotą,
 • testowaniu kanałów komunikacyjnych pod kątem ich niezawodności, szybkości transmisji i wydajności. W przypadku wystąpienia istotnych trudności techniki komunikacji zostaną zmodyfikowane i udoskonalone.

T4.4. Weryfikacja CoBotAGV w warunkach zbliżonych do operacyjnego środowiska produkcyjnego

Weryfikacja CoBotAGV obejmie pełną funkcjonalność systemu, od momentu otrzymania zlecenia produkcyjnego z systemu MES do wyliczenia agregatów analitycznych przez moduły analityczne. Wybrane elementy w przypadku planowanej integracji w obszarze produkcyjnym urządzeń telemetrycznych zlokalizowanym w Aiut Sp. z oo w Gliwicach zadanie to będzie również obejmowało końcowe dopasowanie elementów systemu oraz przygotowanie dokumentacji technicznej. Prace badawcze koncentrują się na:

 • testowaniu technik pozycjonowania opracowanych w T1.2,
 • weryfikacji funkcjonalności przygotowanych w T1.3,
 • metodach komunikacji opracowanych w T2.2 i T.2.3 ,
 • mechanizmach analitycznych przygotowanych w T3.1, T3.2, 3 i T3.4.

Please publish modules in offcanvas position.