Ułatwienia dostępu

SUT - Politechnika Śląska

Polsl

Politechnika Śląska została założona w 1945 roku i regularnie zaliczana jest do najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w Polsce. Jest największą i najstarszą uczelnią techniczną na Śląsku, który jest najbardziej uprzemysłowionym regionem Polski.

W skład Politechniki Śląskiej wchodzi 15 jednostek dydaktycznych:13 wydziałów i 2 instytuty. Uczelnia– oferuje ponad 50 programów studiów i około 200 specjalizacji, w tym całe spektrum studiów inżynierskich. Oprócz kierunków technicznych kandydaci mogą również studiować analitykę biznesową, architekturę wnętrz, lingwistykę stosowaną, matematykę, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, socjologię, zarządzanie i zarządzanie projektami. Dziewięć wydziałów, Instytut Fizyki i Instytut Badań Edukacji i Komunikacji znajduje się w Gliwicach, dwa wydziały działają w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu Politechnika Śląska obejmuje swoim obszarem naukowym i naukowym znaczny obszar województwa śląskiego. Obecnie Politechnika Śląska kształci ponad 18 000 studentów. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, kształcenie w Szkole Doktorskiej oraz studia podyplomowe. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydaci mają również możliwość dostępu do edukacji w jednym z blisko 30 programów studiów w języku angielskim.

Politechnika Śląska aktywnie stosuje europejskie standardy w szkolnictwie wyższym oraz współpracuje z organizacjami naukowymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i za granicą. Politechnika Śląska została wyróżniona przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research, które weryfikuje najlepsze warunki pracy zatrudnionych naukowców. Oznacza to, że Politechnika zapewnia przejrzystość procesów rekrutacyjnych i uczciwe warunki pracy zgodne z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. W tym roku Politechnika Śląska została zaliczona do prestiżowego grona Inicjatywy Doskonałości - Research University. Grupa to obejmuje 10 najlepszych uczelni badawczych w Polsce.

Projekt CoBotAGV realizowany jest na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, który zatrudnia ponad 200 profesorów, asystentów i wykładowców. Wydział prowadzi badania w następujących dyscyplinach: automatyka, elektronika, informatyka, biotechnologia i biocybernetyka. Wydział prowadzi aktywną współpracę z 90 zagranicznymi uczelniami i instytutami badawczymi, a także z prawie setką polskich przedsiębiorstw. Wzmocnienie współpracy z Top European Universities to jeden z głównych celów Wydziału AEI. W 2018 roku rozpoczęły się dwa projekty współfinansowane przez UE, które koncentrują się na szkoleniu ESR (Early Stage Researcher): AIDA – „PhD Studies in Applied Integrative Data Analysis” oraz CyPhiS – „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w dziedzinie systemów cyberfizycznych”.

www.polsl.pl

Please publish modules in offcanvas position.